Lá căn inox, shim inox, miếng chêm inox

Với dung sai độ dầy +-1/1000 , các sản phẩm lá căn inox đảm bảo căn, chêm các khe khở của máy móc và thiết bị chính xác gần như tuyệt đối.

Các kích độ dầy: 0.01mm, 0.02mm, 0.03mm, 0.05mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.2mm, ...

Các kích thước bản rộng : 150mm, 200mm , 250mm, 400mm, ...

Thép lá căn inox

 
 
Sản phẩm cùng loại