Thanh la inox, bản mã inox

Với máy chặt thủy lực điều khiển bằng điện tử hiện đại, chúng tôi có thể cắt, chặt các loại thanh la, bản mã với kích thước từ chiều dầy tôn từ: 0,5mm - 10mm x 6000 mm

Thanh la, bản mã inox

Thanh la, bản mã inox

 

 
 
Sản phẩm cùng loại